Новини

КЕВР ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА БАЛКАНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН


27.09.2019

Българският регулатор е председател на Форума през първата година на дейността му

 

На 30 септември и 1 октомври 2019 г. в гр. Пловдив ще се проведе Годишната среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум /БКФ/. Организацията, обединяваща национални регулаторни органи на държавите от Балканския регион, е учредена през 2018 г. по инициатива на КЕВР и в нея членуват регулаторите на България, Гърция, Сърбия, Северна Македония и Черна гора. Българският енергиен и воден регулатор е домакин на Годишната среща в качеството си на председателстващ на Консултативния форум през първата година от дейността му. Ръководен орган на Форума е Съветът на регулаторите, в който участват висши представители на националните регулаторни органи-учредители. Съгласно учредителното Споразумение БКФ е отворен за членство и на други национални регулаторни органи от региона.

Дневният ред на Годишната среща на Балканския Консултативен Форум предвижда обсъждане на обща позиция на националните регулатори за ускорено развитие на либерализацията на регионалния пазар на природен газ и разглеждане на Финален доклад по мониторинг на електроенергийните пазари на едро, изготвен от експертна работна група към Съвета на регулаторите. Ще бъдат обсъдени и три нови кандидатури за членство в организацията - на Държавната регулаторна комисия за електроенергия на Босна и Херцеговина, на Управлението за регулиране на енергетиката на Албания и на Регулаторната комисия за енергетика на Република Сръбска. 

В Годишната среща на Съвета на регулаторите под председателството на КЕВР ще участват делегации на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция, на Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония, на Агенцията за енергетика на Република Сърбия и на Агенцията за енергийно регулиране на Черна гора.  В състава на делегацията на КЕВР са председателят доц. Иван Иванов и членовете на  регулатора Евгения Харитонова, Александър Йорданов, Пенка Трендафилова, Ремзи Осман и Владко Владимиров, както и експерти в дирекции „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“.