ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


25.07.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МРЕЖОВИ КОДЕКС ЗА IGBПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕНОС НА ГАЗ

На 31.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Мрежови кодекс за IGB, приложенията към него и Споразумение за пренос на газ.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица и бъдещи ползватели на газопровода IGB.

Докладът по заявление на „Ай Си Джи Би“ АД за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и Мрежовия кодекс за IGB, приложенията към него и Споразумението за пренос на газ са публикувани на интернет страницата на КЕВР.