Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019-2028 Г. НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД


18.07.2019

На 24.07.2019 г. от 10:15 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Доклада относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД е публикуван на интернет страницата на КЕВР.