Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2019 – 30.06.2020


05.06.2019

На 07.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение е публикуван на интернет страницата на КЕВР.