Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПУБЛИКУВА ЗАЯВЛЕНИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 1.07.2019 – 30.06.2020 Г.


17.04.2019

Публикувана е и Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега действащите цени

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на интернет страницата си предоставената от дружествата в сектор „Електроенергетика“ неповерителна версия на техните заявления за цени на електроенергията за регулаторния период 1.07.2019 – 30.06.2020 г.

Заявленията на енергийните дружества - производители, ЕСО, електроразпределителни дружества и крайни снабдители, са подадени в Комисията в изпълнение на  чл. 41 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

Освен цялостната документация на енергийните дружества по заявленията им за цени на електроенергията от 1.07.2019 г. на интернет страницата на КЕВР е публикувана и  Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега действащите цени.

Ценовите заявления на дружествата в сектор „Електроенергетика“ са достъпни на интернет страницата на регулатора.