Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДНА КОМПОНЕНТА НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2018/2019


15.08.2018

На 23.08.2018 г. (четвъртък) от 10:15 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Проект на решение относно заявление на „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 2018/2019.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение относно заявление на "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 2018/2019 е публикуван на интернет страницата на КЕВР.