Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВАТА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ „В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ“ НА ЕНЕРГИЙНАТА БОРСА Е ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА“


06.02.2018

     „Въвеждането на новата търговска платформа „в рамките на деня“ на БНЕБ е важна стъпка към европеизацията на българската енергетика. Енергийната борса е лицето на либерализацията на българския електроенергиен пазар и стартът на новия пазарен сегмент открива пътя към постепенно изграждане на регионален пазар на електроенергия и в перспектива – за интеграцията ни в обединения европейски електроенергиен пазар.“ Това заяви председателят на  КЕВР доц. Иван Иванов на официалното представяне на платформата за борсова търговия „в рамките на деня“, организирано от БНЕБ. На събитието присъстваха членът на КЕВР Евгения Харитонова и експерти на Комисията.

     Доц. Иванов припомни, че с приемането на Правилата за търговия с електроенергия и последвалите промени в тях, КЕВР последователно е подкрепяла успешното функциониране на борсата и е създала нормативната възможност за въвеждане на всички основни сегменти за борсова търговия. Подчертано беше, че предстоящите законови промени, които ще въведат в националното законодателството Правилата за интегритет и прозрачност на пазара на едро /REMIT/, създават допълнителни гаранции за честна борсова търговия. Председателят на КЕВР изрази увереността си, че новите отговорности на енергийния регулатор да осъществява постоянен  мониторинг и контрол и да налага съответни санкции на нарушителите, ще допринесат за недопускане на пазарни манипулации и злоупотреби на борсовия пазар и ще бъдат важен фактор за постигането на справедливи и обосновани борсови цени.