Александър Йорданов


10.02.2022

Професионална биография

2013 - 2015 Старши инспектор, контрол в отдел „Одит“, „Холдинг БДЖ“ ЕАД (Одит на информационни системи, идентифициране и оценка на риска, съответствието със законодателството и вътрешните актове, ефективността, ефикасността и икономичността и опазването на активите и информацията)

2009 – 2014         Изпълнителен директор, „Бизнес Енерджи България“ АД

2007 – 2009         Изпълнителен директор, „Бизнес Енерджи“ АД (Експорт, реекспорт и транзит на електрическа енергия от и в България и региона)

2005 – 2007         началник отдел „Вътрешнофирмен контрол“, „Електроразпределение – Столично“ ЕАД, CEZ GROUP

2001 – 2005         началник отдел „вътрешноведомствен контрол“, „Електроразпределение – Столично“ ЕАД (Вътрешен контрол; управление на информационната сигурност; системен и причинно - следствен анализ; анализ и оценка на риска; вътрешноорганизационни разследвания)

Образование и квалификация

1995 - 2000         Университет за национално и световно стопанство, професионална квалификация: магистър по икономика, специалност: „Управление на интелектуална собственост“

Допълнително обучение /специализации/

2004         „Вътрешен контрол“, сертификат - Американската агенция за международно развитие

2004         „Защита на класифицираната информация“, удостоверение - Академия на министерство на вътрешните работи (Академия на МВР)

2005         „Превенция и противодействие на корупцията“, удостоверение - Академия на МВР

2005         „Разкриване на документни и длъжностни престъпления“, удостоверение - Академия на МВР

2006         „Водещи одитори/одитори по ISO 9001:2000“, сертификат - Moody International

2006         „Водещи одитори/одитори по ISMS, сертификат - Moody International

2007         „Причинно – следствен анализ“, сертификат - Moody International

2007         „Анализ на риска“, сертификат - Moody International

2014         „Вътрешен одит в публичния сектор“, сертификат - Министерство на финансите

Езикови умения

Ползва английски и руски език