Пенка Трендафилова


19.05.2017

Професионална биография

4/2018                 избрана за член на КЕВР с Решение на Народното събрание от 26.04.2018 г.

2002 - 2018         ръководител направление „Финансово-икономическо“ във „Водоснабдяване  и

 канализация“ ЕАД –гр. Бургас     

1994 – 2002        главен счетоводител  на ПФК „Нефтохимик” АД
1989 – 1994        главен счетоводител на Профилакториума на „Нефтохимически комбинат“ –

гр. Бургас  

 

Образование и квалификация

1980 - 1986         Стопанска академия „Димитър Ценов“, магистър, специалност „Счетоводна отчетност“

 

Допълнително обучение /специализации/

2013-2014           Институт за следдипломна квалификация при УНСС – „Икономика и организация на ВиК отрасъла“

2006                    Център за следдипломно и факултативно обучение при Стопанска академия „Димитър Ценов“ -  „Международни стандарти за финансово отчитане и финансов одит“

 

Езикови умения

Владее немски език, ползва английски и руски език