Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: СРЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАЙНАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТА ОТ 1.07.2024 Г. ЩЕ БЪДЕ ОКОЛО 2%


22.05.2024

Изявление на председателя на КЕВР

Известно е, че през вчерашния ден трябваше да бъде проведено извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъде изслушан председателят на КЕВР относно очакванията за цената на електрическата енергия от 1 юли 2024 г. Заседанието не беше проведено, тъй като след три последователни опита не беше събран кворум.

Междувременно в обществото продължава да се нагнетява напрежение, предизвикано от различни публикации и изявления на съответни лица. В основата на това беше заявлението за цена на електрическата енергия от „АЕЦ Козлодуй“.

Категорично искам да заявя, че за следващия едногодишен ценови период цената на електрическата енергия от атомната централа ще остане практически непроменена.

Как се стига до този резултат?

В действителност той почива на логиката при вземане на решения от Комисията. Първоначалното заявление на „АЕЦ Козлодуй“ беше за повишаване на цената с 30 %. Впоследствие това заявление беше  оттеглено и преди два дни, на 20 май т.г., в КЕВР постъпи второ заявление от „АЕЦ Козлодуй“. При съпоставяне на второто заявление със заявлението на ядрената централа от предишната година се вижда почти пълно съвпадение на поисканата цена. По-конкретно – през 2023 г. „АЕЦ Козлодуй“ е поискала цена от 69,77 лв/МВч, а тази година заяви дори малко по-ниска цена – 69,14 лв./МВч. След като поисканата цена е почти една и съща, прегледът, който експертите на Комисията направиха, показва, че всъщност до голяма степен съвпадат и параметрите, по които КЕВР се произнася. В такъв случай няма никакво основание регулаторът да се произнесе с решение за цена, различна от миналогодишната. Припомням, че през миналата година утвърдената от Комисията цена за „АЕЦ Козлодуй“ беше 63,48 лв./МВч. През тази година цената ще бъде с пренебрежимо малки отклонения от нея, така както са пренебрежимо малки различията в двете заявления на атомната централа – миналогодишното и тазгодишното.

С изнесените данни, от които става ясно, че за предстоящия едногодишен ценови период цената на атомната централа практически остава без промяна, считам за изчерпана темата относно тълкуванията за цената на „АЕЦ Козлодуй“.

Втората, по-важна и по-голяма тема, се отнася до прогнозите на КЕВР за цената на електрическата енергия за битовите потребители за периода 1.07.2024 г.- 30.06.2025 г. В своите решения Комисията винаги категорично е отчитала обществения интерес и се ръководи от този принцип, както преди, така и сега.

Обръщам се към българските граждани да не изпитват тревога и притеснения от цената, с която КЕВР ще се произнесе на 1.07 т.г. Въз основа на анализите и очертаната рамка от експертите на Комисията, искам да съобщя, че средното изменение на крайната цена на електрическата енергия за бита от 1.07.2024 г. ще бъде около 2%. Когато заявявам „около“ са налице две основания. На първо място, все още продължават изчисленията на експертите на Комисията, проверяват се и направените от дружествата инвестиции, с оглед тяхното отражение върху ценовото решение. По тази причина изменението на цената на електрическата енергия все още не може да бъде определено с абсолютна точност. Второто основание са неизбежните различия между цената на трите електроснабдителни дружества, покриващи територията на страната. Такива различия ще има и в окончателното ни решение от 1.07.2024 г.

Отново подчертавам основното – средната промяна в крайната цена на електрическата енергия за битовите потребители, с включени в нея мрежови услуги, ще бъде около 2%. Всички други тълкувания имат спекулативен характер.“

В отговор на поставен въпрос доколко в ценовото решение е отчетен сегашния дефицит във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и дали има решение за покриване на този недостиг председателят на КЕВР доц. Иван Иванов заяви :

„Вчерашното заявление на служебния министър-председател в Народното събрание ясно показва, че правителството ще вземе такова решение. Нашето окончателно решение ще се основава именно на покриването на дефицита във Фонда. Бъдете сигурни, че това ще се случи.“

Относно причините за прогнозното увеличение на цената на електроенергията с 2% ръководителят на регулаторът поясни:

Известно е, че има много фактори, които предизвикват процесите на инфлация у нас. В тези условия всяко едно енергийно дружество отчита повишението на цената на металите, на проводниците, на работната сила и редица други фактори. Невъзможно е КЕВР да не отчете всичко това -  то е продуктувано както от изискванията на законовите и подзаконовите разпоредби, така и от здравата икономическата логика.

Искам обаче категорично да заявя, че през последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия  да е била около 2%. Тя винаги е била по-висока – през 2023 г. тази цена беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%. Ще отбележа също, че очертаващата се средна промяна на цената на електроенергията с около 2% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период. Нещо повече – промяната в цената с 2% е по-ниска и от определената граница от 3% инфлация, каквито са изискванията към България като страна-кандидат за членство в Еврозоната. По такъв начин със своето предстоящо ценово решение КЕВР подкрепя тези усилия на нашата страна.“