Новини

В РАМКИТЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА КЕВР ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА


05.09.2023

В рамките на съгласувателната процедура Комисията за енергийно и водно регулиране на свое заседание прие Становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), изготвен от Министерство на енергетиката.

Становището е изготвено след постъпил на 1.09.2023 г. доклад на министъра на енергетиката относно проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на ЗИД на ЗЕ. Представеният проект съдържа допълнения и изменения на проектозакона, публикуван на 27.07.2023 г. на Портала за обществени консултации, по който на 25.08.2023 г. КЕВР прие становище с конкретни коментари, бележки и предложения.

Становището е изпратено до Министерството на енергетиката.