Новини

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Верила Сървис“ АД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Верила Сървис“ АД


23.08.2023

На 31.08.2023 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-75-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-75-4 от 11.07.2023 г. и заявление с вх. № В-17-75-13 от 26.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-75-3 от 11.07.2023 г.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 271 от 23.08.2023 г., т. 1, се осигурява възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
 - Да си регистрирате профил в Skype;
 - Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
 - Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 30.08.2023 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 31.08.2023 г. от 10.10 ч.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел "На живо", като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Верила Сървис“ АД e публикуван на интернет страницата на КЕВР.