Решения за 2022 год.

Решение № БП - 77 от 30.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Тецеко” ЕАД за територията на община Свищов и община Белене, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц - 31 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 30 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 29 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Решение № Ц - 28 от 30.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Решение № БП-76 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-75 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-74 от 15.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-71 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-70 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-69 от 09.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2023 – 2024 г.

Решение № БП-68 от 08.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Чиренгаз“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-67 от 02.12.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за периода 2023 – 2027 г.

Решение № Ц-26 от 01.12.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-66 от 24.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-65 от 24.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Про Нет Енерго“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023 – 2027 г.

Решение № БП-64 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Арч Трейд“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2023-2027

Решение № БП-63 от 17.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Премиер Енерджи С.Р.Л за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022-2026

Решение № БП -58 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -57 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Сток енерджи“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -56 от 08.11.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Коген Загоре“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода

Решение № БП – 55 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № БП – 54 от 31.10.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план „Енерговиа“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № Ц – 25 от 01.11.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 24 от 01.10.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври  на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-47 от 30.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Ай Си Джи Би“ АД за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-46 от 27.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енергама“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП-41 от 15.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022–2026

Решение № БП-40 от 15.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Болкан Ютилитис“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022–2026

Решение № БП-39 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Евинг Дистрибюшън” С.Р.Л. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № БП-38 от 08.09.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „М-ГАЗ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”, за периода 2022 – 2026

Решение № Ц – 23 от 01.09.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 22 от 12.08.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП - 34 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 33 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 32 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-21 от 12.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-31 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Митилинеос" С.А. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022-2026 г.

Решение № БП-30 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Телегаз" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022–2026

Решение № БП - 24 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.


Решение № БП - 23 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Актаел“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -22 от 08.06.2022г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -21 от 08.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-16 от 10.06.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юни на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-14 от 13.05.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-13 от 01.04.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-15 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-14 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-9 от 07.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец март на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-13 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-12 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-7 от 01.02.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-10 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Екос 17“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-1 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.