Решения за 2022 год.

Решение № Ц – 22 от 12.08.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец август на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП - 34 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 33 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Фактор Енерджи България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП - 32 от 20.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-21 от 12.07.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-31 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Митилинеос" С.А. за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022-2026 г.

Решение № БП-30 от 05.07.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на "Телегаз" ООД за осъществяване на дейността "търговия с природен газ", за периода 2022–2026

Решение № БП - 24 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Азомуреш“ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.


Решение № БП - 23 от 28.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Актаел“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -22 от 08.06.2022г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В.за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № БП -21 от 08.06.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Първо плинарско друщво“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022 – 2026 г.

Решение № Ц-16 от 10.06.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юни на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-14 от 13.05.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц-13 от 01.04.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП-15 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-14 от 24.03.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Енерджи Съплай“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-9 от 07.03.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец март на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-13 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-12 от 08.02.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на Данске Комодитис А/С за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-7 от 01.02.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № БП-10 от 27.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Екос 17“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № БП-1 от 13.01.2022 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ” за периода 2022–2026 г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2022 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.