Информационна кампания в подкрепа на небитовите потребители на ДПИ