Новини

КЕВР ПРИЕ В НОРМАТИВНО УКАЗАНИЯ СРОК СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА НА ЧЕТВЪРТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


09.01.2023

На проведено заседание на 9.01.2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие в нормативно указания срок Становище във връзка с проекта на Четвърто допълнително споразумение към Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община.

Становището на Комисията е изпратено на кмета на Столична община, на председателя на Столичния общински съвет и на „Софийска вода“ АД.

Становището е публикувано на интернет страницата на КЕВР, в раздел ВиК/Информационна система.