Новини

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


18.09.2017

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ 

      Днес, 18 септември 2017 година (понеделник), в Скопие, беше подписано Споразумение за сътрудничество между Комисията за енергийно регулиране на Република Македония (РКЕ) и Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България (КЕВР).

      Споразумението, от името на РКЕ, беше подписано от председателя и член на РКЕ,  г-н Димитър Петров, и от името на КЕВР, от члена на Комисията и ръководител на делегацията г-н Александър Йорданов.

    Със Споразумението за сътрудничество се подобрява досегашната практика на доброто сътрудничество между регулаторните комисии от двете държави и се изгражда институционална рамка за задълбочаване на сътрудничеството на двустранно и многостранно ниво, обмен на опит и информации от общ интерес, взаимна подкрепа в изграждането на капацитети, сътрудничество във внедряването на европейските директиви и регламенти от областта на Енергетиката, както и трансфер на ноу-хау в областта на регулиране на водните услуги.

      Също така със Споразумението за сътрудничество се очаква и подобряване на действията от регулаторна гледна точка при очакваните бъдещи процеси за изграждане на нови свързвания, особено в областта на природния газ, както и генерално подобрена интеграция на пазарите на природен газ електроенергия,  в смисъл на създаването на единен европейски пазар за енергия.

      След подписването на Споразумението за сътрудничество бяха изнесени презентации от двете делегации  и  се състояха дискусии по ключови теми и възможни общи действия през следващия период.