Новини

КЕВР : С УТВЪРДЕНАТА РЕГУЛАТОРНА РАМКА СЪЗДАВАМЕ ПРАВНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЧАЛО НА ТЪРГОВСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕЖДУСИСТЕМНАТА ГАЗОВА ВРЪЗКА „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ ОТ 1 ОКТОМВРИ


30.09.2022

С регулаторната подкрепа на интерконектора Комисията изпълни една от най-важните си задачи за последните няколко години

„Комисията за енергийно и водно регулиране прие последните решения, с които регулаторът завършва цялостното си участие в осъществяването на българо-гръцкия газов интерконектор „Комотини-Стара Загора“ (IGB). С приетите решения са изпълнени всички необходими регулаторни изисквания и се създава правната възможност за начало на търговската експлоатация на газопровода от утре - 1 октомври 2022 г.“

Това заяви на специално организиран брифинг председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов.  

Прието е решение за одобряване на Мрежови кодекс за газопровода IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс и Споразумение за пренос на газ. По този начин пакетът от документи вече е напълно адаптиран с актуалните търговски и пазарни практики.  

С второ решение Комисията промени датата на търговската експлоатация на газопровода от 1 юли на 1 октомври 2022 г., което се наложи предвид забавяне на изграждането на IGB. Това стана с промяна на Окончателното съвместно решение от август 2018 г., одобрена от националните регулаторни органи на България и Гърция - КЕВР и РАЕ.

Въз основа на издаденото от ДНСК на 28.09.2022 г. Разрешение за ползване на Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ – Акт 16,  Комисията прие третото за деня решение, с което даде на проектната компания ICGB Разрешение за започване на лицензионна дейност. В тази връзка беше одобрен и Бизнес план на „Ай Си Джи Би“ за периода 2022-2026 г., който е неразделна част от лицензията.

Докато първите две решения - за утвърждаване на Мрежови и Тарифен кодекс на ICGB и за Промяна на датата на търговската експлоатация се приемат както от българския, така и от гръцкия енергиен регулатор, Разрешението за започване на лицензионна дейност е акт на КЕВР като национален регулаторен орган.

„Комисията оценява високо отличното сътрудничество и взаимодействие с Гръцкия енергиен регулатор РАЕ, което направи възможно всички необходими регулаторни актове, свързани със старта на интерконектора, да бъдат приети в срок. Важна роля в това отношение има и ГД „Енергетика“ на Европейската Комисия, която оказа цялостна подкрепа и своевременно предостави становища и препоръки във връзка с приемането на регулаторна рамка на проекта“, подчерта на брифинга доц. Иван Иванов.

Приетите днес от Комисията решения ще бъдат изпратени незабавно на компанията „Ай Си Джи Би“, която ще осъществява дейността по експлоатацията на Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ - IGB.

„С регулаторната подкрепа за старта на интерконектора Комисията изпълни една от най-важните си задачи за последните няколко години. Още през първия месец българските потребители на газ ще усетят значими ползи в ценово отношение, тъй като в решението за цената на природния газ за м. октомври енергийният регулатор ще отчете в пълна степен количествата по договора с Азербайджан, доставяни на договорените цени“, беше категоричен ръководителят на българския енергиен регулатор.

Според доц. Иван Иванов Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ е ключов фактор за енергийната ни независимост. С пускането й в търговска експлоатация България навлиза в нов исторически етап и приключва с дългогодишната си зависимост от един-единствен доставчик на природен газ. Доставките по интерконектора покриват значителна част от нуждите на страната и за българските потребители се открива реална възможност да получават газ на конкурентни цени чрез доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ.

„IGB е важен за сигурността на газовите доставки не само за България, но и за Югоизточна Европа, тъй като създава реална диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ. Проектът обединява пазарите на природен газ на страните от региона и създава условия за конкуренция чрез гарантиран свободен достъп на търговски дружества-доставчици от различни държави“, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов.