Новини

ДЕЛЕГАЦИЯ НА КЕВР ЩЕ НАПРАВИ ОФИЦИАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В МАКЕДОНИЯ, ЧЕРНА ГОРА И СЪРБИЯ


15.09.2017

С енергийните регулатори на трите страни ще бъдат подписани споразумения за сътрудничество и ще бъдат обсъдени перспективите за развитие и интеграция на регионалните пазари на електроенергия и природен газ

 

     От 18 до 21 септември т.г. делегация на Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи официални посещения в Република Македония /на 18 септември/, в Черна гора /на 19 септември/ и в Република Сърбия /на 20-21 септември/. Визитите са по инициатива на българския регулатор с цел задълбочаване на регионалното сътрудничеството със страните от Западните Балкани в областта на регулаторната дейност и обмяната на регулаторни практики. Ръководител на българската делегация е членът на КЕВР Александър Йорданов и в състава й участват членовете на Комисията Валентин Петков, Владко Владимиров, Георги Златев, ръководни експерти в секторите „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“, главният секретар и представители на Правната дирекция.

    По време на посещенията в трите държави ще  бъдат подписани  споразумения за сътрудничество между българския регулатор и енергийните регулаторни органи на Република Македония, Черна гора и Република Сърбия като правна основа за взаимодействие между страните, в контекста на европейската перспектива на Западните Балкани. В рамките на визитите ще бъдат дискутирани актуални въпроси на регулаторната дейност в енергийните сектори на страните и възможностите за ускоряване  интеграцията на регионалните пазари на електроенергия и природен газ.  Един от акцентите на срещите ще бъде представяне на нормативната регулаторна рамка,  функционирането и мерките за либерализация на българския пазар на природен газ. В тази връзка ръководителят на българската делегация Александър Йорданов ще изнесе презентация, посветена на основните регулаторни аспекти на пазара на природен газ в България и перспективите за неговата либерализация и интеграция с европейския и регионален пазар.

    В резултат на провежданата от КЕВР политика на разширяване и активизиране на международното сътрудничество, през 2016 и 2017 г. бяха подписани споразумения за сътрудничество с регулаторите на Румъния и Гърция. Документите създадоха правната рамка на взаимодействието между тях, с цел повишаване качеството на регулаторния процес и хармонизиране на регулаторните практики за изпълнение на целите на Европейския енергиен съюз, очертани в Третия енергиен пакет. Споразуменията включват и конкретни възможности за взаимодействие при формиране на съвместни инициативи по приоритетни за региона въпроси. Българският регулатор има подписани споразумения за сътрудничество и с водните регулатори на Косово и Албания.