ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


29.07.2022

На 03.08.2022 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 196 от 21.07.2022 г., т. 3, се осигурява и възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители, могат да участват виртуално чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.

За да участвате дистанционно в заседанието чрез платформата за комуникация Microsoft Teams е необходимо да направите следното:

Необходимо е да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет или мобилен телефон с включена камера). При заявено участие чрез Microsoft Teams, следва да се включите в заседанието на 03.08.2022 г. преди началния част на заседанието от 10:10 ч. - чрез линка, който ще получите на имейла, от който сте изпратили заявка за участие.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в откритото заседание, само ако спазите точно изискванията за включване. Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на откритото заседание (което се излъчва онлайн на следния линк: https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html) и изготвянето на протокола от него.

По технически въпроси може да се обръщате към началник на сектор „Информационно обслужване и информационна сигурност“ г-н Цанко Цанев (TTsanev@dker.bg).

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, докладът и съгласувателната таблица са публикувани на интернет страницата на КЕВР.