Новини

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ : „В СЕГАШНАТА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА СА НЕОБХОДИМИ СПЕШНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“


04.05.2022

„Това, което успя да направи България - да намери алтернативни доставки само в рамките на една седмица, след като „Газпром Експорт“ прекрати доставките, е подвиг. В същото време в спешен порядък трябва да се въведат промени в пазарите на природен газ и на електроенергия. По този начин нашата страна може не само да оцелее в условията на енергийната криза, но и да просперира“. Това  подчерта председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров на проведеното изслушване в рамките на извънредно пленарно заседание във връзка със спрения природен газ от страна на руския доставчик. 

Според председателя на регулатора за справянето с предизвикателствата на енергийната криза България трябва да въведе нови политики в сектор „Електроенергия“ и сектор „Природен газ“.

„Предлагам ви две политики – по отношение на електроенергията, да задължим производителите да я предлагат по дългосрочни договори на българския бизнес и потребители. Втората стъпка е да освободим пазара на природен газ, така че всички търговци и доставчици да имат достъп до него. Това включва и достъп до капацитет“, беше категоричен председателят на КЕВР.

Според Станислав Тодоров пазарът на природен газ трябва да бъде освободен като да се премахнат всички съществуващи бариери за търговските участници. „Булгаргаз“ трябва да започне да обявява открити публични търгове за осигуряване на количествата газ за българския пазар и това да става при ясни правила и процедури. Паралелно с това трябва да започне работа за сключване на дългосрочни договори с повече от един доставчик.  

„Ясно е, че тече глобална война и Русия използва газа като силно оръжие за постигане на политическите си цели. България не може да остане в ролята на жертва в тази война“, изтъкна председателят на КЕВР. По думите му нашият национален интерес изисква оттук нататък да имаме няколко доставчика по дългосрочни договори, за да не зависим от политическите цели на нито един от тях. 

По отношение на доставките на природен газ Станислав Тодоров подчерта, че от съществено значение е наличието на капацитети. „Всички преносни съоръжения имат капацитет и този капацитет трябва да бъде отворен за всички участници. Който държи капацитетът, разбирайте - това е кранчето на тръбата, той определя какъв газ, в какви количества и на каква цена ще влиза в България“, беше категоричен председателят на КЕВР. По думите му неслучайно „Газпром“ е резервирал по-голямата част от капацитета, както в България, така и в Република Сърбия и в Унгария. Това налага да се приемат незабавни мерки за освобождаването на този капацитет, за да могат всички търговци и доставчици, които искат да доставят газ в България да го направят на най-ниска цена. 

„По отношение на необходимите промени в сектор „Електроенергия“ трябва в кратки срокове да се въведе задължението производителите на електроенергия в България да я предлагат по дългосрочни договори и по този начин българските потребители -  бизнес и домакинства да могат да закупуват. Това ще позволи на българския бизнес да планира дейността си в дългосрочен план и така ще се подпомогне цялата икономика – ще се оптимизират разходите на домакинствата, на Вик операторите, на електроразпределителните дружества, които при преноса покриват технологични загуби. Полза ще имат и производителите на електроенергия, които ще разполагат с дългосрочна сигурност както за производството, така и за цените, на които продават“, подчерта председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Според него всички европейски държави имат политика за промотиране на дългосрочните договори и това трябва да се въведе и у нас.  

В заключение Станислав Тодоров отправи призив тези политики бъдат въведени още сега – през май месец и по този начин страната да бъде готова да посрещне предизвикателствата през есенно-зимния сезон. 

„Това е нашата роля и отговорност пред България и вярвам, че можем да се справим“, заяви в заключение председателят на КЕВР на изслушването в Народното събрание.