Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР: „ОСИГУРЕНИ СА НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА М. МАЙ


29.04.2022

Спекулативни са появилите се твърдения за ръст на цената с 35%, окончателното решение ще бъде взето от регулатора на 10 май след получаване на актуализираното заявление на „Булгаргаз“

„Въпреки едностранното спиране на природния газ от страна на „Газпром“ по действащия дългосрочен договор за доставка, „Булгаргаз“ е успял да осигури чрез алтернативни доставчици цялото количество, необходимо за потреблението на България за месец май. Това е изключително добра новина предвид кратките срокове за реакция след спирането на газа от „Газпром“.  Дори и при тази извънредна ситуация – Булгаргаз декларира, че няма да има ограничаване на консумацията на газ, ще има достатъчни количества за всички потребители на синьо гориво. За първи път България ще бъде 100% енергийно независима по отношение на доставките на природен газ от Русия“.

Това заяви председателят на КЕВР Станислав Тодоров на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което беше обсъдено заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец май, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената на газа за месец май ще се определи с решение на КЕВР на 10 май 2022 г. след разглеждане на заявлението на „Булгаргаз“, което ще бъде представено до 4 май 2022 г., съдържащо отделните цени на новите доставчици и размера на техните количества в общия микс.

Комисията не подкрепя появилите се спекулации за увеличение на цената на природния газ за месец май с 35%, тъй като средно претеглена стойност от всички договори за доставка за месец май ще бъде известна едва след 4 май 2022 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.