Проекти

2. Презентация за проекта „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – II фаза” от Информационния семинар за представяне на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.


21.10.2014