Проекти

Работен семинар по проекта "Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – II фаза", финансиран по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., беше проведен на 19 и 20 март 2015 г.


09.04.2015

Семинарът беше организиран от Комисията за енергийно и водно регулиране и норвежкия енергиен регулатор - Дирекцията за водни ресурси и енергетика (NVE). Над 60 души участваха в проявата.

През първия ден основният лектор в програмата, г-н Рьоне Бьон от консултантската компания E-Bridge, представи опита на Западна и Централна Европа с различни модели на организиран пазар, фактори за успеха на енергийните борси, наблюдение на пазара, мониторинг на пазара и мерки за ликвидност, принципи за моделиране на балансиращия пазар и предпоставки за обединяването на пазарите. Представителите на румънската енергийна борса OPCOM и румънския регулатор ANRE запознаха участниците с процеса на обединяване на пазарите ден напред на Чехия, Словакия, Унгария и Румъния (4M Market Coupling - 4M MC).

Презентации за актуалните предизвикателства пред българския електроенергиен пазар бяха изнесени от страна на Българска независима енергийна борса ЕАД , ЕСО ЕАД и КЕВР , а за политиката в сектора – от представител на Министерството на енергетиката.

В края на семинара се състоя панелна дискусия с участието на всички институции и изказвания и въпроси от останалите участници – представители на индустрията, търговците, научната общност и др.

Галерия