Новини

Покана за обществено обсъждане


26.08.2021

На 01.09.2021 г. от 14.25 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 26.08.2021 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно заинтересованите лица могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Виртуалното участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail: ymitev@dker.bg.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

- да си регистрирате профил в Skype;

- да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

- да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 31.08.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 01.09.2021 г. от 14.25 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел На живо“, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Докладът за актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проектът на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД са публикувани на интернет страницата на КЕВР.