Проекти

ЕКСПЕРТИ НА КЕВР И НА РУМЪНСКИЯ РЕГУЛАТОР ОБСЪДИХА РОЛЯТА И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРО-НОРВЕЖКИЯ ПРОЕКТ "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ-ІІ ФАЗА"


27.09.2016

Полезни практики за мониторинг на електроенергийния пазар като ключов фактор за гарантиране прозрачността на борсовата търговия, равнопоставеност на участниците в нея и предотвратяването на нерегламентирани практики от страна на търговци бяха основни теми на проведените работни срещи между експерти на КЕВР и румънския енергиен регулатор ANRE. Срещите между експертите на двата регулатора в Букурещ бяха проведени в рамките на задача 3 на реализирания българо-норвежки проект „Въвеждане на електроенергиен пазар в България-ІІ фаза“, финансиран по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Експертите на КЕВР запознаха румънските си колеги с резултатите от реализирания проект и ролята му за повишаване на експертния капацитет на КЕВР в областта на пазарния мониторинг. На разговорите, с участието на представители на Управлението за регулиране на енергетиката в Румъния, норвежкия регулатор NVE и Nord Pool Consulting, българските експерти бяха информирани за практическия опит на ANRE в мониторинга на пазара за електрическа енергия. В презентацията на Наталия Влад, директор на Група за мониторинг на пазара от ANRE беше представен цялостния механизъм на провеждания пазарен мониторинг, за който ежемесечно регулаторът публикува Доклад на интернет страницата си. Представена беше и комуникацията с платформите на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и планираните стъпки за онлайн достъп до тях. Специално място по време на работните срещи беше отделено на начините за събиране на информацията за целите на мониторинга, както и на формата и обработката на данните във вид, подходящ за извършване на анализите. Българските, румънските и норвежките експерти обсъдиха изготвения по българо-норвежкия проект наръчник за наблюдение на пазара и приложението му нуждите на КЕВР. Общо беше мнението, че наръчникът допринася за цялостното стандартизиране на процедурите по пазарен мониторинг, който българският регулатор предстои да извършва.