Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ПРЕМИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО


03.06.2021

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ПРЕМИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВА ОТ СЕКТОР „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ОТ 01.07.2021 г.

На 07.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2021 г.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 107 от 03.06.2021 г., т. 1, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8. В тази връзка КЕВР кани за виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители.

Виртуалното участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg в срок до 16:00 часа на 06.06.2021 г.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
- да си регистрирате профил в Skype;
- да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
- да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 06.06.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 07.06.2021 г. от 10:00 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР, в раздел "На живо", като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение и докладът са публикувани на интернет страницата на КЕВР.