Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЯГОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ


03.06.2021

На 07.06.2021 г. от 12:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 107 от 03.06.2020 г., т. 3 общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Виртуалното участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 часа на 06.06.2021 г.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
- да си регистрирате профил в Skype;
- да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
- да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 06.06.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 07.06.2021 г. от 12:00 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР, в раздел "На живо", като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение и докладът, относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, са публикувани на интернет страницата на КЕВР.