Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


20.04.2021

На 27.04.2021 г. от 10.10 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 77 от 20.04.2021 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно заинтересовани лица - настоящи или бъдещи ползватели на газопреносната система могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Виртуалното участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail: ymitev@dker.bg.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
- да си регистрирате профил в Skype;
- да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
- да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 26.04.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 27.04.2021 г. от 10:10 часа.
Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел "На живо", като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г. е публикувано на интернет страницата на КЕВР.