Покана за обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД


02.04.2021

На 08.04.2021 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 69 от 02.04.2021 г., т. 1,, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.
Виртуално участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg.
 
За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
Да си регистрирате профил в Skype;
Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 07.04.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 08.04.2021 г. от 10.05 ч.
Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел "На живо", като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.
 
Проект на решение за одобряване на бизнес плана на  „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД