Покана за обществено обсъждане на 06.04.2021 г. от 10.30 ч.


01.04.2021

На 06.04.2021 г. от 10.30 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 60 от 24.03.2021 г., т. 9, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.
Виртуално участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg.
 
За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
Да си регистрирате профил в Skype;
Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 05.04.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 06.04.2021 г. от 10.30ч.
Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел "На живо", като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.
 

Доклад относно проект на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022 г.

Проект на Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.