Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКИ, СВЪРЗАНИ С УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 ...


10.03.2021

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКИ, СВЪРЗАНИ С УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011, ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА ИЛИ ДРУГА ЗАЩИТЕНА ОТ ЗАКОН ТАЙНА

На 16.03.2021 г. от 10:20 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 2R от 10.03.2021 г., т. 4 общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Виртуалното участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

- да си регистрирате профил в Skype;

- да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

- да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 15.03.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 16.03.2021 г. от 10:20 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Докладът и проектът на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна са публикувани на интернет страницата на КЕВР.