СЪОБЩЕНИЕ за закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав "Енергетика"


29.06.2017

Закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав "Енергетика" относно:

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ЮЛИ /СЪБОТА/ ОТ 9.30 ч.

След приключване на закритото заседание, в 13.30 ч. в Заседателната зала на КЕВР, ет. 4. ще се състои брифинг за представителите на медиите, който ще бъде излъчван онлайн на интернет страницата на Комисията.