Новини

Покана за обществено обсъждане


23.12.2020

На 07.01.2021 г. от 10.05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за община Правец, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 280 от 23.12.2020 г., т. 3, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Прякото и виртуално участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

  • Да си регистрирате профил в Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 06.01.2021 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 07.01.2021 г. от 10.05 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за утвърждаване на цени на „Правецгаз 1” АД е публикуван на интернет страницата на КЕВР.