Новини

Покана за обществено обсъждане


29.10.2020

На 04.11.2020 г. от 10:25 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“ за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 226 от 29.10.2020 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват пряко и виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

  • Прякото и виртуално участие се осигурява чрез програмата за съобщения Skype, както и чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани на e-mail ymitev@dker.bg.
  • За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  • Да си регистрирате профил в Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на (посочва се датата, предхождаща деня на общественото обсъждане), с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 04.11.2020 г. от 10:25 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение по заявлението за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е публикуван на интернет страницата на КЕВР.