Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНО НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ СА ПОРАДИ ВРЪЩАНЕТО НА НАДВЗЕТИТЕ СУМИ ПРЕДИ ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ“


16.09.2020

През отоплителния сезон 2020-2021 г. потребителите ще заплащат с 14 на сто по-ниска цена в сравнение с изминалия сезон, при еднакво ползвано количество топлинна енергия

„Две са причините за възникналите проблеми и обществено напрежение, свързано с връщане на суми от топлофикационните дружества на потребителите, в резултат на предоговорената цена на природния газ. Първата причина е, че така както са представени, сметките не са ясни за потребителите. Вторият фактор е обстоятелството, че „Топлофикация София“ АД е започнала да връща надвзетите суми два месеца преди изготвянето на изравнителните сметки, въпреки че Законът за енергетиката постановява възстановените суми да бъдат представени в тези изравнителни сметки“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на проведеното изслушване в парламентарната комисия за наблюдение дейността на регулатора, посветено на проблеми при възстановяване на суми за топлинна енергия на потребителите, след намаляване на цената на природния газ за минали периоди. В заседанието участваха министърът на енергетиката, „Булгаргаз“, „Топлофикация София“, Омбудсмана, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, Асоциацията на топлинните счетоводители.

Председателят на Комисията представи подробна информация за започналата проверка на регулатора, която трябва да установи дали  топлофикационните дружества са възстановили коректно дължимите суми на своите потребители.  Проверката е започнала на 1 септември т.г., тъй като до 31 август е срокът, в който потребителите са имали възможност да обжалват получените изравнителни сметки. Десет работни групи към КЕВР, колкото са топлофикационните дружества, ползващи природен газ, работят по проверка на постъпилите жалби, както в регулатора, така и в Министерство на енергетиката и всяка една жалба ще бъде обстойно проверена, увери доц. Иванов.  Той съобщи, че до 31 август в КЕВР са постъпили общо 140 жалби, като от тях 29 засягат качеството на предоставената топлинна услуга, а 111 се отнасят до несъгласие със сметките за топлинна енергия. В пет от десетте топлофикационни дружества няма постъпили жалби, в четири дружества са постъпили по една жалба. Най-голям е броят на регистрираните жалби на потребители на „Топлофикация София“ АД – 107.

 В заключение председателят на КЕВР доц. Иван Иванов заяви, че проверката на регулатора ще продължи до средата на м. октомври т.г. и в заключителния си доклад регулаторът ще даде на топлофикационните дружества задължителни указания за изпълнение. В съответствие със законовите изисквания обобщеният доклад за проверката за възстановяването на сумите от предоговорената цена на природния газ за България ще бъде представен в Народното събрание до 31.10.2020 г.

Според председателят на КЕВР независимо от създаденото напрежение около възстановяването на сумите на потребителите, те имат несъмнена полза от намалената цената на природния газ. Данните на регулатора показват, че при еднакво ползвано количество топлинна енергия, през отоплителния сезон 2020-2021 г. потребителите ще заплащат с 14 на сто по-ниска цена в сравнение с изминалия сезон 2019-2020 г.