Новини

Покана за обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар


03.09.2020

На 10.09.2020 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 179 от 13.08.2020 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

  • Да си регистрирате профил в Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 09.09.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 10.09.2020 г. от 10:05 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука)от интернет страницата, за да не се получава микрофония. 

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е публикуван на интернет страницата на КЕВР.