Новини

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


31.07.2020

На пленарно заседание на Парламента народните представители приеха решение за попълване на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране. Процедурата за избор на нови членове предвиждаше избор на двама членове в състав „Енергетика“, един член в състав „ВиК“ и един член на Комисията-икономист.

С отделни гласувания бяха избрани трима нови членове на КЕВР – Владко Владимиров /в състав „Енергетика“/, Димитър Кочков /в състав „ВиК“/ и Георги Добрев /член на Комисията - икономист/. Двама от тях - Владко Владимиров и Димитър Кочков бяха членове на досегашния състав на Комисията. Тримата новоизбрани членове на регулатора ще имат петгодишен мандат.

След проведеното гласуване в пленарната зала не беше избран втори член на КЕВР в състав „Енергетика“, тъй като никой от останалите кандидати не получи достатъчен брой гласове. Предстои обявяването на нова процедура за избор на член на Комисията-енергетик през есенната пленарна сесия.

След проведения избор новоизбраните членове на Комисията за енергийно и водно регулиране положиха клетва.