Георги Добрев


31.07.2016

Професионална биография

04/2015 – досега           Директор на дирекция „Процедури и административни дейности“ в Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

02/2016 – досега           Член на Съвета на директорите на „Южен поток България“ АД    

12/2014 – досега           Член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй – нови мощности“ ЕАД

7/2015 – 10/2016           Член на Съвета на директорите на „Енергиен оператор по измерване и информационни технологии“ ЕАД

12/2013 – 12/2014        Изпълнителен директор на „Озеленяване“ ЕАД – гр.София

06/2012 – 07/2013        Ръководител  „Управление Търговско“  на АЕЦ „Козлодуй ЕАД

11/2011 – 06/2012        Заместник-кмет на Столична Община, район „Оборище“

04/2008-11/2011           Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ – Столична Община, район „Триадица“

11/2005-04/2008           Старши юрисконсулт - Столична Община, район „Студентски“

2003-2005                        Съдружник в Адвокатско дружество-гр.Сливен

 

Образование и квалификация

1999 - 2004                      специалност – Право,  образователна степен – магистър,  Юридически факултет - ВТУ „Св.СВ. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново     

 

Допълнително обучение /специализации/

„Икономика и мениджмънт“ – професионална квалификация – SBC Училище за бизнес компетенции“, гр.София

„Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации“ - придобита квалификация - Военна академия „Георги Раковски“ 

„Информационни технологии, методи за сигурност, системи за управление на сигурността на информацията“ - придобита квалификация - Тюф Рейнланд Академия България 

 Езикови умения

Английски и руски език