Новини

Покана за провеждане от разстояние на консултация съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година


30.07.2020

Покана за провеждане от разстояние на консултация съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ относно предложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД множители, сезонни коефициенти и отстъпки за характерни точки на газопреносната система

На 13.08.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе от разстояние консултация съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ относно предложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД множители, сезонни коефициенти и отстъпки за характерни точки на газопреносната система.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в консултацията всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – настоящи или бъдещи ползватели на газопреносната система чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 12.08.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

  • За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  • Да си регистрирате профил в Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 12.08.2020 г., с което да заявите участие по този начин в консултацията, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в консултацията е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 13.08.2020 г. от 10:30 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на множители, сезонни коефициенти и отстъпки за характерни точки на газопреносната система е публикуван на интернет страницата на КЕВР.