Новини

Покана за обществено обсъждане от разстояние на Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД


21.07.2020

На 28.07.2020 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката – настоящи или бъдещи ползватели на съоръжение за съхранение на природен газ чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 27.07.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

  • За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  • Да си регистрирате профил Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 27.07.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 28.07.2020 г. от 10:10 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония. 

Проектът на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД е публикуван на интернет страницата на КЕВР.