Новини

Покана за обществено обсъждане


03.07.2020

Покана за обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

На 10.07.2020 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 09.07.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

Да си регистрирате профил в Skype;

Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 09.07.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 10.07.2020 г. от 10:05 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е публикуван на интернет страницата на КЕВР.