КЕВР И МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОЧВАТ ОТ ДНЕС ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА В „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНО ТОПЛОПОДАВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО


12.05.2020

Във връзка с получени сигнали в КЕВР и публикации в медии относно нарушено топлоподаване на клиенти на „Топлофикация Перник“ АД, със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов енергийният регулатор от днес започна извънредна проверка на дружеството. Проверката се извършва съвместно с екип на Министерството на енергетиката.

В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, Комисията ще установи всички факти и обстоятелства, които са в обхвата на регулаторните й правомощия. Основната задача на проверяващия експертен екип на регулатора е да бъде установено дали „Топлофикация Перник“ АД е извършила нарушения на издадените от Комисията лицензии - за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия.

В изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката, след приключването на проверката експертите на Комисията ще изготвят констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора до края на м. май 2020 г. В случай че бъдат констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

След приключване на съвместната извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД резултатите от нея ще бъдат публично оповестени.