Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


10.04.2020

На 15.04.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 14.04.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

Да си регистрирате профил Skype;

Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 14.04.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 15.04.2020 г. от 10:00 часа. Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Проектът на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и Докладът  относно одобряване на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са качени на интернет страницата на КЕВР