Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 01.04.2020 Г.


20.03.2020

На 26.03.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

В тази връзка КЕВР кани за дистанционно участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 25.03.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype необходимо да бъде направено следното:

  • Да си регистрирате профил Skype;
  • Да добавите ( след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 17:00 часа на 24.03.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 26.03.2020 г. от 10:30 часа. Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Проектът на решение и доклад относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. са качени на интернет страницата на КЕВР