Новини

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „НАБЕЛЯЗАНИТЕ МЕРКИ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЩЕ ГАРАНТИРАТ СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И ЩЕ ОБЛЕКЧАТ ПЛАЩАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“


17.03.2020

КЕВР ще упражни цялостен контрол върху изпълнението на предвидените мерки

„Извънредната ситуация, в която се намира държавата изисква повишена отговорност от всички институции, дружества и граждани и в тази връзка КЕВР приветства изразената готовност на трите електроразпределителни дружества да предприемат мерки за облекчаване на всички битови потребители при ползването на електрическа енергия и заплащането на техните сметки“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на пресконференция след проведено по-рано заседание по този повод в Министерството на енергетиката, с участието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководствата на трите дружества. 

Според доц. Иван Иванов най-важният ангажимент от страна на дружествата е да  бъде осигурено непрекъснато електрозахранване в цялата страна, което ще гарантира стартиралото обучение на учениците в дигитална среда и ще допринесе за реализация на мерките на много компании за работа на техните служители извън офисите. Предприеманите мерки целят приоритетно да се гарантира и електрозахранването на здравните заведения, включително и осигуряване на резервно захранване. Като особено важна мярка за потребителите доц. Иван Иванов посочи двойното увеличаване на срока, в който те ще могат да заплащат сметките си към електроразпределителните дружества.  Мярката има за цел да облекчи потребителите в условията на извънредно положение в страната, въведено във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19. Удълженият срок ще бъде посочен във фактурите на потребителите и на интернет-страниците на дружествата. При необходимост, след изтичането му, този срок може да бъде преразгледан отново. Дружествата ще реорганизират също работата си с клиенти и ще насърчават плащанията по безкасов път, както и комуникацията чрез имейли и по телефона.  

„Неплащането на битови сметки, каквито предложения се появиха, би било истинска катастрофа“, смята председателят на КЕВР. Той даде за пример евентуално неплащане на сметки от ползватели на топлинна енергия в София, което ще доведе „Топлофикация София“ до затруднения при заплащането на следващата доставка на природен газ към доставчика „Булгаргаз“. На свой ред газовият доставчик няма да може да заплати на външния доставчик „Газпром“ сумите за следваща доставка на природен газ, което ще   застраши доставките на природен газ за българската индустрия и за всички топлофикационни дружества, заяви той.

Доц. Иван Иванов увери, че в съответствие със своите правомощия КЕВР ще упражни цялостен контрол върху електроснабдителните дружества във връзка с изпълнението на обявените мерки, тъй те са в съответствие с лицензионните им  задължения и с приетите общи условия и правила за работа с потребители.