Новини

КЕВР ИЗИСКА ОТ „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ КЪМ КЛИЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


07.02.2020

Във връзка с получени сигнали в КЕВР за нарушено електроснабдяване в населени места в област Ловеч, в т.ч. и в отделни квартали на областния град, в рамките на своите регулаторни правомощия Комисията предприе мерки за решаването на възникналите проблеми.

На основание на чл. 54 от Наредба №3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, председателят на КЕВР изиска с писмо от ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на чиято обслужвана територия се намират населените места в област Ловеч, в кратък срок да предостави изчерпателна информация за техния точен брой, времето, през което те са останали без електроенергия, както и за предприеманите от дружеството мерки и конкретни срокове за възстановяване на нормалното електрозахранване. 

След  получаването на исканата от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД информация, в изпълнение на контролните си функции КЕВР ще прецени дали да назначи проверка на място, с цел да бъде установено изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на непрекъснатост и качество на електроснабдяването.

Комисията отчита сложността и затрудненията на електроразпределителните дружества, свързани със възникващи аварии в тежките метеорологични условия, като в същото време очаква те да изпълняват своевременно и качествено задълженията си, в съответствие със заявената от тях готовност за осигуряване на електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон 2019-2020 г.