Новини

КЕВР ЩЕ ИЗВЪРШИ ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА В "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ ЗА НАРУШЕНО ТОПЛОПОДАВАНЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


23.12.2019

Във връзка с публикации в национални медии за периодично нарушаване на топлоснабдяването към клиентите на "Топлофикация – Велико Търново" АД през периода 13.12.2019 г. - 23.12.2019 г., председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати писмо с искане за предоставяне на информация за причините за нарушеното топлоснабдяване и за предприетите от дружеството мерки за възстановяване на предоставяната услуга.

На топлофикационното дружество ще бъде извършена извънредна проверка с цел установяване на причините за проблемите с топлоснабдяването, както и за предприетите мерки.

След приключване на проверката КЕВР ще изготви доклад за резултатите от нея, които ще бъдат обявени от регулатора.