Новини

ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСТАВЕНИ ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛОЖЕНИЯ ВОДЕН РЕЖИМ В ГР. ПЕРНИК


22.11.2019

Във връзка с наложения режим на водоподаване в гр. Перник и няколко населени места, в Комисията за енергийно и водно регулиране постъпи искане от Омбудсмана на Република България за извършване на проверка за изпълнение на показателите за качество на ВиК услугите и инвестициите в утвърдения бизнес план на „ВиК ООД“, гр. Перник.

КЕВР публикува отговор на поставените от Омбудсмана на Република България въпроси.

Отговор на КЕВР на поставени от Омбудсмана на Република България въпроси във връзка с наложения воден режим в гр. Перник