Новини

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР СЕ ОБЕДИНИ С ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР „В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ“


20.11.2019

Според председателя на КЕВР доц. Иван Иванов това е важен етап в изграждането на цялостния модел на интегрирания европейски електроенергиен пазар

С подписване на споразумение между ЕСО и БНЕБ от днес България вече е част от единното свързване на пазарите „в рамките на деня“ във втората вълна на присъединяване към обединението. На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

„Споразумението е важен етап в изграждането на цялостния модел на интегрирания европейски електроенергиен пазар и за изпълнение на целите на ЕС, заложени в Третия енергиен пакет. Завършването на общоевропейското свързване на пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с европейския целеви модел е ключов компонент за успешното реализиране на предстоящия преход към нов пазарен модел“, заяви председателят на КЕВР след подписването на споразумението. Според него обединението на енергийните пазари „в рамките на деня“ води до оптимизиране на енергийните системи на страните-членки и до безспорни ползи за пазарните участници и за потребителите – индустриални и битови.

Споразумението между ЕСО и БНЕБ урежда ангажиментите на двете дружества, произтичащи от присъединяването на българския електроенергиен пазар към единното европейско свързване на пазара "в рамките на деня". С него пазарът за търговия с електрическа енергия „в рамките на деня“, опериран от БНЕБ, се присъединява към пазарното обединение, чрез българо-румънската граница. ЕСО и БНЕБ ще си сътрудничат за провеждането на имплицитни търгове за трансгранично разпределяне на преносна способност и енергия. ЕСО се ангажира да съгласува междусистемните обмени за всеки период на доставка със съседните оператори на преносни системи, част от пазарното обединение „в рамките на деня“. Първите доставки на електроенергия в рамките на пазарното обединение започват от днес, като е осигурен и междусистемен капацитет за пренос, позволяващ търговия с всички останали пазарни зони, част от Единния европейски пазар „в рамките на деня“.

Присъединяването на втората вълна от седем държави към единното свързване на пазарите в рамките на деня, чрез стартиране на двата проекта за локално изпълнение (LIP 15 и LIP 16), разширява обхвата на непрекъсната търговия на електроенергия с пазарните зони на  България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. По този начин тези държави вече участват в единното свързване на пазарите „в рамките на деня“ - SIDC (доскоро известно като XBID). В първата вълна на присъединяване към SIDC участваха Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания. В края на 2020 г. се очаква третата вълна за присъединяване към пазарното обединение „в рамките на деня“.

Интегрираният пазар „в рамките на деня“ ще увеличи цялостния резултат от търговията в този сегмент, чрез насърчаване на ефективната конкуренция, увеличаване на ликвидността и по-ефективно използване на ресурсите за производство в Европа в условията на растящ дял на непостоянното производство. Търговията близо до времето на доставка, която се предлага във времевия сегмент е от полза както за участниците на пазара, така и за управлението на енергийните системи.

През втората половина на 2020 година се подготвя присъединяването на България и към обединения европейски електроенергиен пазар „ден напред“.