ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ


31.10.2019

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе публична консултация на проект на споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

В тази връзка КЕВР кани за участие в публичната консултация всички заинтересовани лица: страните по споразумението, както и потенциалните участници в търговете за освобождаване на природен газ – крайни снабдители, клиенти, присъединени към газопреносната мрежа на Република България, клиенти извън страната и търговци на природен газ.

Докладът относно проект на споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ и проектът на споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ са публикувани на интернет страницата на КЕВР.